Vítejte -

na obchodních stránkách firmy

Zdeněk Štěpánek

     SVÁŘECÍ  -  ŘEZACÍ - BODOVACÍ  TECHNIKA  

NABÍDNEME - PORADÍME - VYJDEME VSTŘÍC

 

  Všechny obchodující chci požádat:

V zájmu dobrých vztahů a v zájmu Vaší spokojenosti doporučuji:

věnujte, prosím, pozornost výběru zboží a v případě, že si nejste zcela jisti, zda Vámi vybrané zboží

 JE TO,  "TO  P R A V É" co potřebujete, poraďte se s námi, tak předejdeme nejasnostem a mrzutostem.

Nemluvě o nákladech časových a finančních.

S mottem: " NENÍ ŠPATNÉHO NÁKUPU, ALE JEN  ŠPATNÉHO VÝBĚRU"

Přeji příjemný den a dobrý nákup

                             Zdeněk Štěpánek                                  

poznámka: povídání o svářečkách naleznete zde:  www.svarecky.com